O NÁS    |    PRODEJCI    |    OBJEDNÁVKA    |    TECHNOLOGIE   |   KONTAKT

Technologie » Vodouředitelné nátěrové hmoty - doplňující info

Vodouředitelné nátěrové hmoty - doplňující info

Broušení dřeviny

Už vlastní broušení použité dřeviny je velmi důležitá operace, protože napouštěcí lazura zejména na jehličnatých dřevinách „postaví chlupy“ a pokud je barevná, pak i vykreslí všechny vady na povrchu dřeviny. Nejprve je třeba dřevinu vybrousit hrubším brusným papírem a pak teprve jemnějším . Brousí se zásadně ve směru vláken. Před posledním jemným broušením se doporučuje dřevo navlhčit vodou, nechat 2-4 hod. vyschnout a pak teprve brousit, čímž se omezí zvedání vláken po impregnaci lazurami LW8/xx.

  • měkké dřeviny (jehličnany, např. smrk)
    zrnitost č. 80 až 100, pak 120 až 150

  • tvrdé dřeviny (např. dub)
    zrnitost č. 60 až 80, pak 150 až 180

Broušení impregnační lazury

Povrch dřeviny po aplikaci impregnační lazury lze jemně přebrousit, nejlépe brusnou houbičkou o zrnitosti cca 320 . Strhnou se tím hlavně zvednutá vlákna. Toto přebroušení není nutné, ale jeho provedení zlepší přilnavost dalších nánosů a povrch srovná, což má svůj vliv na životnost povrchové úpravy. Při použití barevné lazury je potřeba dát si pozor na probroušení.

Broušení plnících základů

Brousí se brusným papírem o zrnitosti č. 280 až 320 .

Aplikační zařízení

Nejvhodnějším způsobem aplikace impregnačních lazur a plnících základů je máčení. Lze je také stříkat. Vrchní laky a emaily je pak vzhledem k jejich vysoké viskozitě nutno nanášet stříkáním a to buď za použití stříkací pistole s přetlakovou nádobkou nebo vysokotlaké systémy AIRMIX s podporou vzduchu, či systémy AIRLESS – bez podpory vzduchu. Poslední systém se jeví jako nejvhodnější. Je zde však nutno zvážit  objemy aplikovaných nátěrových hmot a tedy ekonomiku volby konkrétního systému pro danou výrobu.


ICLA IMPORT CZ, spol. s r.o.                                               icla@icla.cz                                                             tel. 602 334 628

dWebeditor DOMÉNY s.r.o.