O NÁS    |    PRODEJCI    |    OBJEDNÁVKA    |    TECHNOLOGIE   |   KONTAKT

Vodouředitelné nátěrové hmoty » Vodouředitelné lazury LW400

Vodouředitelné lazury LW400

 

 

Odstíny LW400 - pro zobrazení ve větším měřítku rozklikněte jednotlivé odstíny

 

                                                                     

 

                                                           

 

pozn.: vyobrazené odstíny nemusí plně korespondovat se skutečností

 

Ceny všech základních odstínů LW400 (platné od 1.4.2022):

230 Kč bez DPH/lt - ve 20lt balení 
250 Kč bez DPH/lt - v 5lt balení
270 Kč bez DPH/lt - v 1lt balení

Dopravné: dopravné je nad 10kg/lt ZDARMA - pod limitní množství je dopravné přeúčtováno dle aktuálního sazebníku

Prodejci LW400 zde

Vodouředitelná tenkovrstvá impregnační lazura LW400 tvoří na dřevu barevný nebo transparentní vodoodpudivý povrch s jemným voskovým efektem.

Použití: veškeré viditelné dřevěné prvky a konstrukce v exteriérech, u kterých chceme dosáhnout bezúdržbové povrchové úpravy s příjemným vzhledem a dlouhou životností. Zejména dřevěné obklady, podbití viditelné konstrukce krovů, dřevostavby, altány, pergoly, zahradní nábytek, oplocení atd.

Spotřeba: vydatnost - 1lt na 8-12 m2 v jedné vrstvě.

Fyzikální vlastnosti: objemová hmotnost kg/lt při 20 °C +  1%, obsah pevných složek % 22,2 + 1%.

Životnost: tenkostěnné lazury netvoří na povrchu lakový film, ale kotví se do hloubky dřeva. Vady způsobené popraskáním filmu tedy nemohou nastat. U těchto materiálů se nanáší pouze tolik, kolik dřevo nasaje. Toto je třeba respektovat zejména u prvního nánosu. Je tím pak zaručena extrémně dlouhá bezproblémová životnost. Jako všechny povrchové úpravy do exteriérů životnost ovlivňují – vedle kvality nátěrové hmoty a správného způsobu nanášení – faktory, jako příprava povrchu před aplikací, tvarové provedení výrobku a zejména konstrukční řešení všech prvků vystavených povětrnostním vlivům. Kritická místa pak bývají tam, kde je zadržována či stojí srážková voda a tam kde neproudí vzduch.

Upozornění: po každém použití obal uzavřete, produkt skladujte ve větrané místnosti při teplotě od 10 °C do 30 °C. Dodržujte předpisy uvedené na obale a bezpečnostním listu produktu. Skladovatelnost – 12 měsíců od data výroby je uvedena na obale. Při aplikaci štětcem nebo máčením se do lazury dostávají částečky dřeva a s nimi různé bakterie či plísně. To může časem zapříčinit i barevnou změnu lazury. Nevracejte proto zbylé množství po nanášení zpět do nádoby s doposud nepoužitou lazurou.

Nanášení: produkt v obalu nejprve promíchejte, počet nánosů - 2 až 3, zasychání 1-2 hodiny. Je důležité, aby lazura pronikla co nejhlouběji do dřeva a byla aplikovaná na celé ploše výrobku. Nesmí tvořit film. Zásadně je důležité (hlavně u první vrstvy) napouštěný povrch štětcem či vlhkou houbou vytřít tzv. „do sucha“. Tam, kde je to možné, doporučujeme nanášet máčením – čas 20s. Nejrozšířenější je však nanášení štětcem. Stříkání doporučujeme spíše na tvarově jednoduché dílce, které neobsahují otvory nebo takové profily, do kterých se při stříkání nedostane nátěrová hmota v požadovaném množství. Produkt je univerzální - napouštědlo, základ a vrch v jednom. Žádná vrstva by bezprostředně po nánosu neměla vytvořit film či dokonce loužičky.

Podklad: např. jedle, smrk – broušené zrnitostí 150. Nepoužívat na dřeviny obsahující třísloviny – dub, kaštan atd.

Pracovní postupy: dosavadní praxe potvrdila dvě nejrozšířenější metody. Doporučený postup je nanést druhou vrstvu po dokonalém zaschnutí vrstvy spodní. V případě jemného mezibroušení - nejméně po 6 hodinách - zrnem 240-280 nebo ocelovou vlnou. Mezibroušení mezi vrstvami není podmínkou, může se vynechat, dokončený povrch pak ale může být drsnější. Druhý postup – bez mezibrusu, je nanesení druhé vrstvy okolo cca 1 hodiny. Optimální čas pro nanášení druhé vrstvy bez mezibroušení je mezi 40 až 70 minutami po prvním nánosu, a to v závislosti na podmínkách při zasychání (teplota a vlhkost vzduchu, nasákavost dřeviny, její vlhkost atd.). Poslední nános se již nebrousí. Po dokonalém zaschnutí poslední vrstvy je možné povrch překartáčovat kartáči na leštění vosku. Příjemný voskový efekt se tím zvýrazní.

Údržba povrchu: povrch je možné po letech přetřít podle potřeby transparentní nebo barevnou lazurou LW400.xx. Je doporučené povrch jemně přebrousit, ale není to zpravidla potřeba - stačí ho očistit od prachu a jiných nečistot.
Obecně platí pravidlo, že čím je odstín tenkostěnné lazury světlejší a je vystaven větší zatížitelnosti klimatu, tím je interval renovačních nátěrů kratší.


    


ICLA IMPORT CZ, spol. s r.o.                                               icla@icla.cz                                                             tel. 602 334 628

dWebeditor DOMÉNY s.r.o.